Рамазон суҳбатлари (17): Ҳаром еманг

0

Аллоҳ таолога ҳамду санолар ва Пайғамбаримиз Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи ва саллам)га салавот ва саломлар бўлсин.

Аммо баъд…

Аллоҳнинг мадади билан pамазон суҳбатларимизни давом эттирамиз, Аллоҳ таоло бизларга рамазон кунлари ва тунларини баракали қилсин.

Рўзадор биродарларимга қуйидагиларни эслатиб ўтмоқчиман. Зеро, эслатма, панд-насиҳатнинг мўминларга нафи етади.

Рўзадор дўстим, рамазонда кун бўйи ейиш-ичиш ва шаҳватдан ўзингизни тиясиз. Шундайми? Аслини олиб қараганда таом ҳалол. Шундай экан, ҳаромдан сақланинг, ҳаром еманг, ҳаром билан ифтор ва саҳарлик қилманг. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло пайғамбарларни буюрган ишга мўминларни ҳам буюрган: “Эй пайғамбарлар, ҳалол-пок ризқдан тановул қилинглар ва солиҳ амал қилинглар” (Мўъминун сураси, 51).

 “Эй мўминлар, Биз сизларга ризқ қилиб берган ҳалол-пок таомлардан истеъмол қилинглар” (Бақара сураси, 172).

Шундай улуғ кунларда қилган дуоларингиз қабул бўлиши учун фақат ҳалол таом билан таомланинг, асло ҳаром луқма еманг.

Одамларни алдаб молини оладиган каззоб, муттаҳам бўлманг, ёлғон ишлатиб ҳаром пул топманг.

Ўғрилик қилиб ҳаром пул топадиган ўғри бўлманг.

Пора олиб, пора берманг ёхуд бир сўз билан айтганда порахўрлик билан ҳаром пул топманг.

Икки қўлингизни осмонга кўтариб: “Эй Раббим, эй раббим…”, деб дуо қиласиз. Ҳолбуки, еб-ичганингиз ҳаром, кийганингиз ҳаром, топганингиз ҳаром бўлса, дуоларингиз қандай қабул бўлсин?!

Шунингдек, судхўрликдан сақланинг, рибодан қочинг. Сўдхўрлик билан топилган ҳаром луқма билан озуқаланманг. Аллоҳ таоло айтган: “Судхўрлик қиладиган кишилар охиратда қабрларидан худди жин урган мажнун кимсалардек турадилар. Сабаби, улар: «Бай (савдо-содиқ) ҳам худди рибо (судхўрлик) билан бир хил, ҳар иккаласи ҳам ҳалол, иккаласи ҳам молнинг кўпайишига олиб келади», дейишди” (Бақара сураси, 275).

Судхўрлик қилманг, судхўрликдан четланинг. Судхўрлик билан шуғулланган киши қиёмат куни маст-аласт каби беқарор, тебраниб юради. Судхўрлар қабрларидан жин теккан телба, савдойи кишилар каби турадилар. Телба, маст-аласт кишиларнинг қандай тебраниб, беқарор юрганини кўргансизлар. Баъзи ривоятларда келишича, қиёмат куни судхўрга айтилади: “Қиличингни тақиб, совутингни кийиб ол”. Судхўр: “Нимага, нима учун?” дейди. “Ҳозир сен жангга кирасан, урушасан” дейилади. Судхўр: “Ким билан жанг қиламан?” дейди. “Аллоҳ ва Расулига қарши урушасан”, деб айтилади. Чунки Аллоҳ таоло Қуръонда айтган: “Эй мўминлар, Аллоҳдан қўрқинглар ва дастмоянгиз устига қўйилган фоизлардан қолиб кетганларини тарк қилинглар! Агар Аллоҳ қайтарган нарсадан тийилмасанглар, Аллоҳ ва Расулига қарши урушга (кирганингизга) аниқ ишонаверинглар!” (Бақара сураси, 278-279).

Аниқ билингки, судхўрликни ташламасангиз Аллоҳ жалла ва ало сизга қарши уруш қилади, Пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) сизга қарши жанг қиладилар. Буни яхши билиб олинг!

Эй судхўр, билиб қўй! Сен йиғасан, йиғаверасан, йиғаверасан, сўнг қарабсангки, йиққанингнинг барчаси бир лаҳзада йўқ бўлади. Бу ҳақда Аллоҳ таоло шундай деган: “Аллоҳ судхўрликни (фойдасини) буткул кетказади. Садақаларни эса ўстириб-кўпайтиради. Аллоҳ куфрида маҳкам турувчи, гуноҳу маъсиятга ва ҳаромга муккасидан кетувчи ҳеч бир кишини ёқтирмайди” (Бақара сураси, 276).

Эй судхўр, сен рибо билан шуғулланиб, судхўрлик қилиб мол-дунё жамлашинг мумкин. Лекин ҳаром луқма еб катта бўлган ўғлинг ноқобил чиқади, қизинг шарманда қилади.

Судхўрликдан топган молингни қуриётган жигарингни даволатишга сарфлайсан ёки буйрагинг соғайиши учун топганингни дорига кеткизасан.

Судхўрликдан катта бойликка эга бўларсан, лекин рўшнолик кўрмайсан. Ҳаром бойлигинг фарзандларинг ўртасида жанжал-тўполонга сабаб бўлади. Рибо сабаб болаларинг бир-бири билан юз кўрмас бўлиб кетади ва ҳатто бир-бирини ўлдиришга ҳам бориши мумкин.Бу ҳали шу дунёдагиси, охиратда эса, сени аламли азоб кутиб турибди.

Рибо егувчи судхўр лаънатланган. Бу ҳақда Пайғамбаримиз Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) шундай деганлар: “Аллоҳ таоло рибони егувчини ҳам, ёзиб қўювчини ҳам, рибо берувчини ҳам, гувоҳларини ҳам лаънатлади”.

Расулуллоҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) рибо турли хилларини егувчиларни лаънатлаганлар.

Аллоҳ таоло деди: “Эй мўминлар, судхўрликнинг барча турларидан ҳазир бўлинглар! Дунёю охиратда нажот топишингиз учун Аллоҳнинг шариатига амал қилиш билан Ундан тақво қилинглар! Кофирлар учун ҳозирлаб қўйилган дўзах ўти билан ўз орангизга тўсиқ ҳозирлаб олинглар! Аллоҳга ва Пайғамбарга бўйсунинглар! Шоядки, шунда Аллоҳнинг раҳматига эришсангиз” (Оли Имрон сураси, 130-132).

Пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) тушларида рибо егувчини қон денгизида сузаётганини кўрганлар. Судхўр бу қонли денгиздан чиқиш учун қирғоққа интилиб сузиб келади. Қирғоқда эса ёнига тошлар уюб олган киши туриб олган. Рибо егувчи қирғоққа яқинлашганида уни тош билан уради ва уни яна денгиз ўртасига қайтариб юборади. У яна сузиб қирғоққа чиқишга интилади ва шу ҳолат давом этаверади. Бу рибо егувчи, судхўрнинг жазоси. Аллоҳдан паноҳ тилаймиз. Шундай экан, рибо ейишдан эҳтиёт бўлинг. Судхўрлик қилманг. Бу жиноятга қўл урган кимсалар дуо қилса, дуоси ижобат бўлмайди. Инсоннинг топиш-тутиши ҳаромдан бўлса, еб-ичиши ва кийиши ҳаром бўлса, дуоси ижобат бўлмаслигини Пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) бизларга баён қилганлар.

Ғор воқеасидаги йигитларни эсга олинг. Улар бир-бирларига: “Сизлар, ичингиздан бир кишини манави кумуш тангаларингиз билан шаҳарга юборинглар. У шаҳар аҳлидан қай бирининг таоми ҳалол-пок эканини қараб-билиб, ўшандан сизларга егулик келтирсин” (Каҳф сураси, 19) деб, қийин ҳолатда бўлишларига қарамай таомларининг ҳалол-пок бўлишига диққат қилганлар. Ҳалолдан топиб, ҳалолдан еб-ичинг. Ҳаромдан ҳазар қилинг.

Маълумингизким, рибо икки турга бўлинади. Биринчиси насия рибоси. Бу тур одамлар орасида энг машҳур ва энг кўп тарқалган рибо тури бўлиб, маълум муддатга берилган қарзни ошиғи билан қайтариб олишдан иборатдир. Масалан, бир киши бошқа бировга минг доллар қарз бериб, бир йилдан кейин бир минг бир юз қилиб қайтариб олади.

Иккинчиси фазл рибосидир. Масалан, икки кило паст навли хурмони бир кило олий навли хурмога алмаштириш ёки бир кило сифати паст тиллони етти юз эллик грам олий сифатли тиллога алмаштириш фазл рибосидир.

Демак, насия рибосида муҳлат ва муддат ҳисобига фойда келса, фазл рибосида икки бир жинсли нарсадан бирининг сифатли бўлиши эвазига қўшимча фойда олинади. Рибонинг ҳар икки тури ҳаромдир. Аллоҳ таоло деди: “Эй мўминлар, Аллоҳдан қўрқинглар ва дастмоянгиз устига қўйилган фоизлардан қолиб кетганларини тарк қилинглар ва уларни талаб қилманглар! Агар Аллоҳ қайтарган нарсадан тийилмасанглар, Аллоҳ ва Расулига қарши урушга (кирганингизга) аниқ ишонаверинглар! Агар Раббингиз томонга қайтсанглар ва судхўрликни тарк қилсанглар, қарзга берган сармоянгизнинг ўзини қўшимча фоизсиз қайтариб олишларингиз мумкин, сармояга қўшимча фоиз қўшиб олиш билан бировга зулм ҳам қилмайсизлар, қарздорлар ҳам сармоянгизни камайтириб бериш билан сизларга зулм қилмайди” (Бақара сураси, 278-279).

Эй мусулмонлар, судхўрлик қилманг! Ёлғондан сақланинг, порадан узоқ бўлинг, ўғриликдан ҳазар қилинг. Ҳалол-пок ризқ талаб қилинг, ҳаром еманг. Қандай кўринишда бўлсин ҳаромдан четланинг! Ҳаром есангиз дуоларингиз ижобат бўлмайди. Хоссатан шундай улуғ кунларда ва бошқа кунларда ҳам ҳаром ейишдан ўзингизни сақланг! Ўқиётган намозларингиз, тутаётган рўзаларингиз, қилаётган дуоларингиз, тиловатларингиз қабул бўлиши учун ҳаромдан ўзингизни пок тутинг. Токи ҳаромдан пок, фақат яхши сўзларни гапирадиган оғиздан дуолар самога кўтарилсин. Ҳаром егувчи оғиз, ғийбатчи, чақимчи ва гап ташувчи тилдан дуолар чиқмасин.

Аллоҳ таоло бизларни ҳалол-пок ризқ билан қаноатлантирсин ва фақат ҳалол-пок ризқ ато этсин!  Аллоҳумма амин.

Изоҳ қолдиринг