Сийрат: Саҳобалар чеккан азиятлар

0

Абу Бакр разияллоҳу анҳу чеккан азиятлар:

Саҳобалар розияллоҳу анҳум забардаст тоғлар кўтара олмайдиган оғир мусибатларни кўтардилар, қийин машаққатларга бардош бердилар. Аллоҳ йўлида молларини сарфладилар, жонларини фидо қилдилар. Уларнинг Қурайш ичида ҳурмат-эътиборлилари ҳам Қурайшнинг тазйиқларидан омон қолмади. Жумладан, Абу Бакр разияллоҳу анҳу ҳам Аллоҳ йўлида кўп озор чекди. Масжиди Ҳаромда унинг бошига тупроқ сочишди, пойабзаллар билан уриб, оғзи-бурнини қонга белашди. Сўнг чалажон ҳолда кийимига ўраб, уйига элтиб қўйилди. Оиша разияллоҳу анҳо айтадилар: “Саҳобалар сони ўша пайтга келиб ўттиз саккиз кишига етган эди. Абу Бакр Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламдан халқ олдига чиқиб, очиқчасига Исломга даъват қилишни қаттиқ илтимос қилди. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Эй Абу Бакр, бизнинг сонимиз оз”, дедилар. Абу Бакр қайта-қайта илтимос қилаверганидан сўнг Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам саҳобалар билан биргаликда Масжиди Ҳаромга кирдилар. Саҳобалар масжиднинг ҳар тарафига тарқалиб, ўзининг қабиласи қаторида турди. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ўтирдилар. Абу Бакр у зотнинг ёнларида туриб, одамларга хитоб қилди. Хутба қилиб, Аллоҳ ва Расулининг йўлига биринчи бўлиб даъват этган киши Абу Бакр бўлди. Мушриклар ўрниларидан сапчиб туриб, Абу Бакрни ва саҳобаларни дўппослай кетдилар. Абу Бакр оёқлар остига олинди, қаттиқ калтакланди. Утба ибн Рабиа келиб, пойабзали билан унинг юзига урди ва қорнига оёғини қўйиб, босди. Абу Бакр қонга беланиб, юзидан бурнини ажратиб бўлмайдиган ҳолга келди. Сўнг қавми Бани Тамим ёрдамга келиб, Абу Бакрни мушриклардан қутқариб олдилар. Уни бир матога олиб, уйига элтиб қўйдилар. Унинг тирик қолишига умидлари қолмаган эди. Бани Тамим Абу Бакрни уйига элтиб қўйганларидан сўнг Масжиди Ҳаромга қайтиб келиб, бундай дедилар: “Аллоҳга қасам, агар Абу Бакр ўлса, биз ҳам Утба ибн Рабиани ўлдирамиз”. Сўнг улар Абу Бакрнинг ҳолидан хабар олгани кетдилар. Абу Бакрнинг отаси Абу Қуҳофа билан биргаликда уни ўзига келтиришга кўп ҳаракат қилишди. Абу Бакр кечга яқин ўзига келди ва тилга кирган заҳоти: “Расулуллоҳга нима қилди? Улар у зотни ҳақорат қилишаётган эди”, деди. Бани Тамим Абу Бакрнинг онаси Уммул Хайрга: “Абу Бакрга бирон егулик беринг, сув ичиринг”, дедилар. Улар чиқиб кетишгандан сўнг онаси унга таом едиришга ва сув ичиришга ҳаракат қилди. У бўлса фақат: “Расулуллоҳга нима қилди?” дер эди. Онаси: “Дўстингга нима бўлганини билмайман”, деди. Абу Бакр онасига: “Хаттобнинг қизи Умму Жамилга бориб, ундан сўранг”, деди. Онаси Умму Жамилнинг олдига борди. Унга: “Абу Бакр Муҳаммад ибн Абдуллоҳнинг аҳволини билиш учун мени сенинг олдингга юборди”, деди. Умму Жамил: “Мен Абу Бакрни ҳам, Муҳаммад ибн Абдуллоҳни ҳам танимайман, агар хоҳласангиз сиз билан бирга ўғлингизнинг олдига бораман”, деди. Абу Бакрнинг онаси: “Ҳа, майли”, деди. Кейин иккови Абу Бакрнинг олдига келишди. Абу Бакр олган жароҳати сабабли анча кучсизланиб қолган эди. Умму Жамил яқин келиб, уни бу аҳволда кўргач: “Аллоҳга қасам, сизга бундай азият берганлар фосиқ ва кофирдирлар. Аллоҳ сиз учун улардан ўч олсин”, деб хитоб қилди. Абу Бакр: “Расулуллоҳга нима қилди?” деб сўради ундан. “Онангиз эшитиб турибди”, деди у. Яъни Абу Бакрнинг онаси ҳали Исломга кирмаганлиги учун унинг олдида жавоб беришни истамади. Шунда Абу Бакр: “Ҳечқиси йўқ, айтавер”, деди. Умму Жамил: “Пайғамбар алайҳиссалом соппа-соғлар”, деди. Абу Бакр: “Ҳозир қаердалар?” деди. Умму Жамил: “Арқамнинг уйидалар”, деди. Абу Бакр: “Аллоҳга қасам, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламни кўрмагунимча таом ҳам тотмайман, сув ҳам ичмайман”, деди. Сўнг у бироз ўзига келгач ва одамлар тарқалиб, шов-шувлар тинчигач онаси Умму Жамил билан биргаликда Абу Бакрнинг қўлтиғидан суяб Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳузурига олиб боришди. У Пайғамбар алайҳиссаломни қучоқлаб, ўпиб, йиғлади.  Ўша ерда турган мусулмонлар ҳам Абу Бакрни бағрларига босдилар. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам унга қаттиқ қайғурдилар. Абу Бакр: “Отам-онам сизга фидо бўлсин, ё Расулуллоҳ, анави фосиқнинг юзимга урганини айтмаганда мен яхшиман”, деди. Сўнг Абу Бакр: “Бу менинг онам, менга жуда ғамхўр. Сиз муборак зотсиз, унинг ҳаққига дуо қилинг, шояд Аллоҳ дуонгиз сабабли уни дўзахдан асраса!” деди. Пайғамбар алайҳиссалом онаси ҳаққига дуо қилиб, уни Исломга даъват этдилар. Сўнг у ҳам Исломга кирди[1].

[1] Ибн Касир, “Ас-сийрат ан-набавия”, 1/439-441. “Ал-бидоя ван-ниҳоя”, 3/30-бет.

Изоҳ қолдиринг